Kontakt
+335 044509613
E-mail
njos@infrastruktura.gov.al
Adresa
QENDRA KRISTAl,TIRANE

Kodi i Matjes Vendim Nr. 101 

Publikimet NJOS 2018

Ligje, VKM, Udhëzime, Urdhëra, Vendime ERE

 Informacione mbi kontrollet e ushtruara nga NJOS

INFORMACIONE MBI NJOSE

“VENDIM Nr. 1086, datë 14.12.2013 PËR KRIJIMIN E TASK-FORCËS PËR PËRMIRËSIMIN E NIVELIT TË ARKËTIMEVE DHE ULJEN E NIVELIT TË HUMBJEVE NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE “

Çfare ofrojme

Kontroll mbi ligjshmërinë e furnizimit me energji elektrike të abonentëve

Kontroll mbi strukturat e Oshee  sh.a

Mbështetje  teknike  kundrejt abonentit dhe strukturave Oshee sh.a