Kontakt
+335 044509613
E-mail
njos@infrastruktura.gov.al
Adresa
QENDRA KRISTAl,TIRANE

Çmimi i eneregjisë

Tabela e Cmimeve

TARIFAT E MIRATUARA NGA ERE

Cmimi Familjar

Lek9.6/ KW

SHERBIM FURNIZIM

Lek14/ KW

FURRE BUKE

Lek7.6/ KW

Çmimet te tjera

Abonente me matje ne tension te mesem (TM)

Leke11/ Kwh
  • 20 kV
  • 10 kV
  • 6 kV

Abonente me matje ne tension te mesem ne oret e Pik-ut

Vere ora 19-23 Dimer ora 18-22
Leke12.65/ Kwh
  • 20 kV
  • 10 kV
  • 6 kV

Furra buke dhe prodhim mielli ne tension te mesem (TM)

Leke7.1/ Kwh
  • 20 kV
  • 10 kV
  • 6 kV