Kontakt
+335 044509613
E-mail
njos@infrastruktura.gov.al
Adresa
QENDRA KRISTAl,TIRANE

Drejtuesi

Drejtor i Përgjithshëm i “Task-Forcës” Kombëtare për Energjinë

Drejtor i Përgjithshëm

Leondard Beqiri