Kontakt
+335 044509613
E-mail
njos@infrastruktura.gov.al
Adresa
QENDRA KRISTAl,TIRANE

Raport Qershor 2018

RAPORT QERSHOR 2018

         
Kontrolle   1372    
Proçedime   2    
Raste me Automatë më të mëdhenj   306    
      Kw Vlerë Monetare 
Energji  Elektrike e Pafaturuar  nga gabimet ne matje     73.746 kwh 1.238.933 Lekë
Energji Elektrike Reaktive e Pafaturuar     1.612.598kwhr  4.063.747  Lekë
Abonentë Debitorë Vlerë Monetare       636.929 Lekë
Vlera totale e të ardhurave nga NJOS       5.939.609 Lekë