Kontakt
+335 044509613
E-mail
njos@infrastruktura.gov.al
Adresa
QENDRA KRISTAl,TIRANE

Raport Korik 2018

RAPORT KORRIK 2018

         
Kontrolle   1379    
Proçedime   3    
Raste me Automatë më të mëdhenj   452    
Raste që janë për ndryshim tarifimi   48    
      Kw Vlerë Monetare 
Energji  Elektrike e Pafaturuar  nga gabimet ne matje     272.913 kwh 4.584.938 Lekë
Energji Elektrike Reaktive e Pafaturuar     16148kwh 40.693 Lekë
Abonentë Debitorë Vlerë Monetare       6.704997 Lekë
Abonentë Debitorë që kanë hyrë në Aktmarrëveshje     2 5.437.514 Lekë
Vlera totale e të ardhurave nga NJOS       16.768.142 Lekë