Kontakt
+335 044509613
E-mail
njos@infrastruktura.gov.al
Adresa
QENDRA KRISTAl,TIRANE

Raport Maj 2018

RAPORT MAJ 2018

         
Kontrolle   1333    
Proçedime   3    
Raste me Automatë më të mëdhenj   274    
      Kw Vlerë Monetare 
Energji  Elektrike e Pafaturuar  nga gabimet ne matje     411.539 kwh 6.913.855 Lekë
Abonentë Debitorë Vlerë Monetare       1.109.631 Lekë
Abonentë Debitorë që kanë hyrë në Aktmarrëveshje     2 9.200.000 Lekë
Vlera totale e të ardhurave nga NJOS       17.223.486 Lekë