Kontakt
+335 044509613
E-mail
njos@infrastruktura.gov.al
Adresa
QENDRA KRISTAl,TIRANE

Raport Tetor 2018

RAPORT TETOR 2018

Kontrolle   1290    
Proçedime   1    
Raste me Automatë më të mëdhenj   190    
Raste që janë për ndryshim tarifimi   13    
      Kw Vlerë Monetare 
Energji  Elektrike e Pafaturuar  nga gabimet ne matje     311.030 kwh 5.225.304 Lekë
Energji Elektrike Reaktive e Pafaturuar     196.852 kwh 496.067  Lekë
Abonentë Debitorë Vlerë Monetare       3.928.366 Lekë
Abonentë Debitorë që kanë hyrë në Aktmarrëveshje     4 1.643.723  Lekë
Vlera totale e të ardhurave nga NJOS       11.293.460  Lekë